Storno podmínky

1) OBJEDNÁVKA
Penzion přijímá písemné objednávky, a to buď dopisem nebo e-mailem , popř. po telefonické dohodě.

2) STORNO 
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

I. Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a penzion je povinen klienta také písemně upozornit o přijetí storna  (e-mail,  dopis).
II.  Storno pobytu více jak 30 dní před začátkem akce – 20%
III.  Storno pobytu 29 - 14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 40 %
IV.     Storno pobytu 13 - 8 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %
IV.  Storno pobytu 7 - 1 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 80 %
V.  V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny objednávky a pobyt ruší.
Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně.
Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.
Rezervace ze strany Penzionu je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve výši 50 % z celkové částky objednaného pobytu.

3)  DALŠÍ PODMÍNKY
I. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, penzion vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

II. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
III. Platba v hotovosti
Hotovostní platba může být provedena přímo na recepci  penzionu Pod Bejkárnou, ul. Hodějovského 408, 256 01. Po úhradě požadované částky obdrží host „potvrzení o úhradě" .

4)  PLATEBNÍ PODMÍNKY
Penzion ubytovává hosta, který zaplatil zálohovou platbu ve výši 50 % z celkové částky dle jeho objednávky, přičemž platbu musí host provést dle data splatnosti  kterou obdrží emailem .
Při příjezdu a i po zaplacení zbylé části platby v hotovosti předán daňový doklad potvrzující zaplacení celého uskutečněného pobytu.
Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 5 a méně dnů před příjezdem hosta. V takovém případě probíhá platba v plné výši při příjezdu hosta na recepci.
 
V Benešově dne 2.1.2014

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Hodějovského 385
256 01 Benešov
+420 722 619 940