Ubytovací řád

Po příjezdu host předloží ubytovateli v recepci platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů bude hostovi předán klíč od pokoje a host bude ubytován. Při ztrátě klíčů je povinen host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1 500 Kč uhradit.

 

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučinili tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den.

 

V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 

V penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, fénů a podobně).

 

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a zavřít dveře a okna pokoje.

 

Psi a jiná zvířata mohou být v penzionu ubytována pouze se souhlasem ubytovatele a za poplatek.

 

Všechny pokoje a prostory v penzionu jsou nekuřácké, pokud bude toto nařízení porušeno, má ubytovatel právo žádat pokutu do výše 500 Kč. Kouření je dovoleno pouze venku před budovou.

 

Topná tělesa v pokojích jsou osazena ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání.

 

Televizor k zapůjčení za poplatek.

 

S ohledem na ostatní hosty dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 7:00 hodin.

 

Hosté, kteří používají pracovní obuv žádáme, aby se přezouvali a obuv si odkládali do místnosti k tomuto účelu určené.

 

 

V Benešově 11.8.2013

Vyhledávání

Kontakt

Hodějovského 385
256 01 Benešov
+420 722 619 940